0775-584-108

contact@taxbackconsulting.es

         Incepand cu data de 30 martie 2018 se poate recupera acciza la motorina din Romania in valoare de 183,62 Ron/1000 Litri. Acciza poate fi recuperata de catre societatile comerciale stabilite pe teritoriul Uniunii Europene care isi desfasoara activitatea cu vehicule de transport marfa peste 7.5 tone si transport persoane cu autobuze din categoria M2/M3 peste 1+8 locuri si au licenta de transport nationala sau internationala. Una dintre conditiile esentiale pentru a putea recupera acciza este introducerea kilometrilor la alimentare. Alimentarile care nu au kilometri introdusi nu se pot prezenta in cererea de rambursare.

Rambursarea accizelor pentru combustibil se poate solicita trimestrial, nefiind acceptate solicitarile multi-trimestriale.

Pentru fiecare solicitare de rambursare se intocmeste un dosar. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorul de transport sunt urmatoarele:

 • In cazul transportului rutier de marfuri in cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri sa aibe masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone;
 • In cazul transportului de persoane, autovehiculele sa aibe o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto cu care se efectueaza transporturi prin servicii regulate internationale/nationale, prin servicii regulate speciale internationale/nationale, prin servicii ocazionale internationale/nationale.
 • Operatorii economici sa detina licente comunitare conform art. 3 pct. 9 si 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul transportului rutier de marfuri in cont propriu, contra cost sau cu modificarile si completarile ulterioare in cazul transportului de persoane contra cost.
 • Sa nu se afle în procedura de executare silita, faliment, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare.
 • Sa nu fi fost declarati inactivi conform prevederilor Codului de procedura fiscala, sau nu au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.
 • Sa nu beneficieze de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile.
 • La momentul depunerii cererii de restituire de accize, sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezulta din certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent din cadrul ANAF, precum si din certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritatii administratiei publice locale.
 • Sa nu fi fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea sa nu fi fost executate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Sa alimenteze vehiculele eligibile:
  • de la statiile de distributie ale operatorilor economici inregistrati potrivit Codului fiscal in calitate de comercianti en détail de produse energetice, utilizand un card de gestiune a alimentarilor sau un inel emitator/receptor;
  • din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania. Operatorii economici trebuie sa tina in format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de motorina aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de motorina cu care au fost alimentate vehiculele eligibile in cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distributie se intelege pompa de motorina care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmatoarele specificatii tehnice:
   1. accesul se realizeaza prin cheie magnetica sau cod PIN;
   2. exista posibilitatea de a introduce numarul de inmatriculare al vehiculului si kilometrajul, inainte de a alimenta;
   3. exista posibilitatea inregistrarii datei si orei la care se face alimentarea;
   4. dispune de o memorie locala care inregistreaza alimentarile, iar datele se transfera pe unitati electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.
 • Sa detina Contract cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor sau cu emitentul inelelor;
 • Pe anexele la facturile de combustibil sa apara kilometrajul la bord la momentul fiecarei alimentari.

Inainte de a incepe procedura de rambursare accize combustibil asigurati-va ca indepliniti conditiile, iar daca aveti nelamuriri contactati unul dintre specialistii nostri pe accize. 

Prin Tax Back Consulting aveti acces usor la serviciul de recuperare accize combustibil din Romania, Spania, Franta, Italia, Slovenia, Ungaria si Belgia. Doar ne trimiteti actele solicitate si noi ne ocupam de restul.

Pentru mai multe detalii click AICI.